Dominus Bewindvoering zegt wat zij doen en doen wat zij zeggen.

Onze missie is het creëren van ruimte om te leven door een ieder te ontzorgen op het gebied van de persoonlijke financiële administratie voor hen die hiertoe zelf niet in staat zijn.

Dominus Bewindvoering helpt u bij het herstel van uw financiële balans. Dit doen wij door eerlijk en open te zijn in ons werk en hiermee een realistisch verwachtingspatroon zonder teleurstellingen te realiseren.

Dankzij onze internationale ervaring en affiniteit met andere culturen ondersteunen wij ook graag mensen met een niet Nederlandse achtergrond. Wij spreken vloeiend Nederlands, Turks, Engels en kunnen ons goed redden in het Arabisch.

Wees niet te trots maar ga op zoek naar hulp!

Wees niet te trots maar ga op zoek naar hulp!

Wie zijn wij

Dominus Bewindvoering is een professionele onderneming die is opgericht in 2020. Dominus Bewindvoering voldoet aan alle kwaliteitseisen die worden vastgesteld door de kantonrechter.

Wij hebben alle kennis in huis om het beroep als bewindvoerder uit te kunnen oefenen. In samenwerking met partners die kennis hebben op diverse gebieden als incassozaken, wetgeving en ziektebeelden kunnen wij onze cliënten gericht helpen.

Wij vinden open en heldere communicatie erg belangrijk. De hoofdtaak van de bewindvoerder is om de financiële belangen van cliënten te beschermen en te behartigen.

Werkwijze

Professioneel, betrouwbaar en persoonlijk zijn de kernwaarden waar wij voor staan. Door middel van maandelijkse rapportages stellen wij onze cliënten op de hoogte van het dossier om de transparantie te waarborgen. Bij Dominus Bewindvoering is elke cliënt uniek. Wij stellen daarom samen met elke cliënt een plan van aanpak op zodat het volledig afgestemd is op het dossier van de cliënt. Deze gerichte en persoonlijke benadering zorgt voor wederzijds vertrouwen en een helder beeld.

Dominus Bewindvoering staat garant voor eerlijkheid en volledige transparantie. In het kader van deze transparantie ontvangt u vanaf het begin van het traject inlog gegevens van onze online Portal waarin inzage verstrekt wordt in alle inkomsten, uitgaven en schuldenoverzichten.

Wij geven de voorkeur om een intakegesprek thuis bij de betrokkene te houden, zodat deze de deur niet uit hoeft te gaan. Voor onder andere mensen met lichamelijke beperkingen is dit zeer belangrijk. Wij ervaren daarnaast dat dit persoonlijker is en cliënten zich hierdoor meer op hun gemak voelen. Uiteraard is dit financieel ook aantrekkelijker.

Stap 1

Intake (voorbereiding aanvraag procedure)

Het intakegesprek zal bij cliënt thuis of op locatie van de hulpverleningsinstantie plaatsvinden en in dit gesprek wordt wederzijds kennisgemaakt. Nadat alle formulieren zijn ingevuld en de benodigde informatie is verstrekt, zal Dominus Bewindvoering een budgetplan maken en deze met cliënt bespreken

Stap 2

Procedure rechtbank

De aanmelding bij de rechtbank zal plaatsvinden na het invullen van het aanvraagformulier ‘’Verzoek tot onder bewindstelling’’ en het formulier ‘’bereidverklaring bewindvoerder’’.

Het duurt ongeveer 1 maand voordat er een zitting bij de rechtbank gepland wordt. Binnen twee weken na deze zitting wordt de beschikking afgegeven door de rechtbank en wordt Dominus Bewindvoering benoemd tot bewindvoerder.

Stap 3

Financiële overname

De huidige bankrekening wordt opgeheven en Dominus Bewindvoering opent een beheer- en leefgeldrekening voor cliënt bij de ABN-AMRO Bank. Het duurt ongeveer twee weken voordat deze rekeningen geopend zijn. Als de rekeningen geopend zijn krijgt cliënt van de bank een bankpas met pincode voor de leefgeldrekening, zodat cliënt vanaf deze rekening leefgeld op kan nemen.

Stap 4

Bewindvoering

Client krijgt van Dominus Bewindvoering een inlogcode voor het software pakket Onview dat bij DB in gebruik is. Indien cliënt gebruik kan maken van internet, kan cliënt dan zelf kijken wat er betaald wordt vanaf de beheerrekening, hier kan cliënt ook de inkomsten en uitgaven zien en het schuldenoverzicht. Dominus Bewindvoering zal alle instanties aanschrijven, om alle inkomsten voortaan op de beheerrekening te laten storten, ook het postadres wordt veranderd zodat cliënt zelfgeen post meer zal ontvangen.

Dominus Bewindvoering bied sinds kort ook mentorschap aan.

Wat is Mentorschap?

Mentorschap is een manier om iemand te beschermen die niet goed kan beslissen over zijn verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De rechter kan een mentor aanstellen die de persoonlijke (niet-financiële) zaken van deze persoon regelt. De persoon voor wie de rechter een mentor benoemt, heet de betrokkene. De betrokkene blijft handelingsbekwaam en mag bijvoorbeeld zelf zijn testament laten opstellen.

Wat doet een mentor?

Een mentor heeft onder meer de volgende taken en verplichtingen:

-Regelen van de zorg met zorgverleners en behandelaars.

-Persoonlijk contact onderhouden met de betrokkene, zodat de mentor weet hoe het met de betrokkene gaat. De betrokkene ondersteunen of vertegenwoordigen tijdens gesprekken met zorgverleners, behandelaars of instellingen. 

-In actie komen als de betrokkene niet de zorg krijgt die hij nodig heeft. 

-Ingrijpen als een situatie niet goed is voor de betrokkene. Bijvoorbeeld als zijn gezondheid achteruit gaat. Of als het de betrokkene niet goed meer lukt om zelfstandig te blijven wonen. 

-Verslag doen aan de rechter over het verloop van het mentorschap.

Een mentor mag niet beslissen over zeer persoonlijke zaken van de betrokkene. En hij betrekt de betrokkene zoveel mogelijk bij zijn taken.

Hoe vraag ik mentorschap aan?

Mentorschap vraagt u aan bij de rechter. Tegelijk met het mentorschap kunt u ook bewind aanvragen. Dit kan nodig zijn als de betrokkene ook zijn geldzaken niet zelf kan regelen. (Rechtspraak, 2022)

Aanmelden

Aanmeldformulier

Tarieven

De kosten hangen af van uw persoonlijke financiële situatie en van de eventuele verschillende af te nemen diensten.

De kosten van de bewindvoering kunnen vanuit de bijzondere bijstand van uw Gemeente worden vergoed. Wanneer u een beperkt inkomen en vermogen heeft, vraagt de bewindvoerder altijd bijzondere bijstand ten behoeve van de kosten voor de bewindvoering aan.

In veel gevallen vergoedt de gemeente het jaartarief, de intakevergoeding en de kosten voor bijzondere handelingen volledig. Wanneer het inkomen echter boven de bijstandsnorm ligt of dat u veel spaargeld heeft, is het mogelijk dat de Gemeente de kosten van bewindvoering gedeeltelijk niet vergoedt. U dient het andere deel van deze kosten dan zelf te betalen.

Eenmalig betaalt u een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan intake kosten.

Vervolgens betaalt u maandelijks een door de rechtbank vastgesteld bedrag aan bewindvoering kosten.

Neem contact met ons op

Spreekuur: Maandag t/m Donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

Dominus Bewindvoering

Een vraag stellen via contact formulier, een mail sturen.
We helpen je graag.

Post adres: Postbus 96069, 1006 EB AMSTERDAM

Telefoonnummer: +31(0) 634 44 21 70

Email: info@dominusbewindvoering.nl